पोस्ट्स

जुलै, २०१४ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

गुरुपौर्णिमा

                                                                        गुरुपौर्णिमा आषाढ पौर्णिमा म्हणजेच गुरुपौर्णिमा! या दिवशी व्यास-पूजा करण्याची प्रथा आहे.गुरूपरंपरेत व्यासांना सर्वश्रेष्ठ गुरु म्हणून मानले जाते.सर्व ज्ञानाचा उगम हा व्यासांपासून होतो,अशी भारतीयांची धारणा आहे.त्यामुळे या दिवशी ज्ञानदाता गुरुला वंदन करुन त्यांच्याबद्दलची आदराची भावना व्यक्त केली जाते.